Privacyverklaring

Inleiding
Praktijk Guido van Dijck (www.guidovandijck.nl) en Massagestudio Soest (www.massagestudiosoest.nl) zijn handelsnamen van Praktijk Guido van Dijck hierna te noemen: Praktijk Guido van Dijck.

Praktijk Guido van Dijck is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar websites van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Praktijk Guido van Dijck houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Praktijk Guido van Dijck gebruikt en wat Praktijk Guido van Dijck doet om uw privacy te beschermen. Geadviseerd wordt voor het gebruik van de websites van Praktijk Guido van Dijck hiervan kennis te nemen. Welke gegevens worden verwerkt Indien u gebruik maakt van onder andere het stellen van vragen,opmerkingen of suggesties via onze website, het plaatsen van een sollicitatie of het invullen van formulieren is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Praktijk Guido van Dijck verwerkt deze gegevens teneinde: – De internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen; – De diensten via de website aangeboden ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren; – Om de internetsite te kunnen optimaliseren; – Om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag, opmerking of suggestie.

Bewaartermijn
Praktijk Guido van Dijck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Klikgedrag
Op de website van Praktijk Guido van Dijck worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers, bijgehouden. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Aan de hand van de opgebouwde anonieme webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Praktijk Guido van Dijck gebruikt cookies om haar internetsite zo efficiënt mogelijk te laten werken. Door middel van cookies wordt meestal wel een sessievariabele gekoppeld aan het IP-adres van de gebruiker, dit zorgt voor indirecte herkenning (van de computer) van de gebruiker. De informatie die over bezoekers wordt verkregen is echter niet tot de persoon herleidbaar. Indien u niet wilt dat de cookies worden gebruikt kunt u uw browser zo instellen dat de cookies geweigerd worden (raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Verstrekking van gegevens aan derden
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Praktijk Guido van Dijck, tenzij: – Praktijk Guido van Dijck dit doet in het kader van een wettelijke verplichting; – Dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sites gelinkt aan websites van Praktijk Guido van Dijck
De website van Praktijk Guido van Dijck kan links bevatten naar sites die niet door of in opdracht van onze praktijk zijn vervaardigd. Praktijk Guido van Dijck is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en op welke wijze deze sites uw persoonsgegevens behandelen.

Beveiliging
Praktijk Guido van Dijck heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Praktijk Guido van Dijck toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen
Praktijk Guido van Dijck behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van Praktijk Guido van Dijck.

Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Praktijk Guido van Dijck kunt u contact opnemen met de praktijk door middel van het contactformulier.

Scroll naar boven